Pisemne zapytanie E-3001/09 skierowała: Roberta Angelilli (UEN) do Komisji. Ewentualne naruszenie prawodawstwa wspólnotowego mającego na celu ochronę własności prywatnej (Rumunia)