Pisemne zapytanie E-8824/10 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Wynalezienie nowego analgetyku wytwarzanego z substancji trującej zawartej w muszlach