Pisemne zapytanie E-001748/11 Georgios Koumoutsakos (PPE), Mario Mauro (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Simon Busuttil (PPE) i Arnaud Danjean (PPE) do Komisji. Wzrost legalnych i nielegalnych napływów migracyjnych do Unii Europejskiej