Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1