MEDIA 2007 — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/08/08 — Wsparcie wdrożenia projektów pilotażowych