Pisemne zapytanie E-3908/10 Nessa Childers (S&D) do Komisji. Przepisy prawne dotyczące usuwania i recyklingu okularów 3D