Pisemne zapytanie E-4741/07 skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji. dopuszczalnej liczby reklam telewizyjnych w Wielkiej Brytanii