Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1012/2012, annettu 5 päivänä marraskuuta 2012 , asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttamisesta tartunnanlevittäjälajien luettelon ja epitsoottista ulseratiivista syndroomaa koskevien terveys- ja todistusvaatimusten osalta sekä siltä osin kuin on kyse Thaimaata koskevasta kohdasta niiden kolmansien maiden luettelossa, joista on sallittua tuoda unioniin tiettyjä kala- ja kalastustuotteita (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)