Pisemne zapytanie E-1626/10 skierowała: Marian Harkin (ALDE) do Komisji. Uznawanie kwalifikacji zawodowych