Pisemne zapytanie E-3885/08 skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji. badań nad zjawiskiem masowego ginięcia pszczół (Colony Collapse Disorder, CCD)