Sprostowanie do zawiadomienia Komisji o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii ( Dz.U. C 240 z 7.10.2009 )