Pisemne zapytanie E-5747/10 Alexander Alvaro (ALDE) do Komisji. Dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych