Pisemne zapytanie E-3933/07 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. kontaktu Komisji z władzami irlandzkimi w związku z transpozycją dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników