Opinia rzecznika generalnego J. Mazáka przedstawiona w dniu 1 marca 2012 r.