Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn