Mål C-301/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof, Österrike) — PAGO International GmbH mot Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (Varumärken — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 9.1 c — Gemenskapsvarumärke som är känt i gemenskapen — Geografisk omfattning av det område där varumärket är känt)