Pisemne zapytanie E-002280/11 John Stuart Agnew (EFD) do Komisji. Jakość tłumaczeń