Opinia rzecznika generalnego Sharpston przedstawione w dniu 15 września 2011 r.