Pisemne zapytanie E-4587/08 skierowane przez: Mario Mauro (PPE-DE) do Komisji. sprawozdania w sprawie sytuacji Romów i Sinti we Włoszech, sporządzonego przez Thomasa Hammarberga, komisarza praw człowieka Rady Europy