Pisemne zapytanie E-5400/09 skierował: Nick Griffin (NI) do Komisji. Harmonizacja VAT na paliwa używane w gospodarstwach domowych