Pisemne zapytanie E-012412/11 Catherine Bearder (ALDE) do Komisji. Dyrektywa w sprawie dobrostanu krów mlecznych