Zaproszenie do składania ofert (nr VIII-2008/01) — Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim