Postępy w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (2011/2013(INI))