Pisemne zapytanie E-004291/11 Bastiaan Belder (EFD) do Komisji. Dostęp holenderskich rybaków pływających pod belgijską banderą do dotacji udzielanych w ramach FIVA/Europejskiego Funduszu Rybackiego