Pisemne zapytanie E-4451/07 skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji. finansowania przyznanego przez Komisję