Pisemne zapytanie E-1890/10 skierował: Morten Messerschmidt (EFD) do Komisji. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) i petycja oregońska