Pisemne zapytanie E-3700/08 skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji. wsparcia finansowego ze strony Komisji