Pisemne zapytanie E-002331/11 Morten Messerschmidt (EFD) do Komisji. Dumping socjalny jako rezultat umowy o wolnym handlu z Indiami