Decyzja Komisji z dnia 02/06/2008 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5167 - EMC / IOMEGA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)