Pisemne zapytanie E-9585/10 Cătălin Sorin Ivan (S&D) do Komisji. Liczne nielegalne praktyki w branży zakładów sportowych