Pisemne zapytanie E-3865/07 skierowane przez: Christine De Veyrac (PPE-DE) do Komisji. leśnictwa