Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 9 lipca 2008 r. # Trubowest Handel GmbH i Viktor Makarov przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich. # Odpowiedzialność pozaumowna - Cła antydumpingowe - Rozporządzenie antydumpingowe (WE) nr 2320/97 - Koszty adwokackie powstałe na szczeblu krajowym - Niedopuszczalność - Szkody materialne i krzywda - Związek przyczynowy. # Sprawa T-429/04. Trubowest Handel i Makarov przeciwko Radzie i Komisji TITJUR