Pisemne zapytanie E-0420/09 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) i Alessandro Fogliettę (UEN) do Komisji. informacji na temat wykorzystania środków w ramach programu w dziedzinie zdrowia publicznego przez gminę Frosinone