Sag T-343/19: Rettens dom af 26. marts 2020 — Conlance mod EUIPO — LG Electronics (SONANCE) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket SONANCE – det ældre nationale ordmærke conlance – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)