Pisemne zapytanie E-6555/07 skierowane przez: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) do Komisji. kosztów związanych z przejściem na emeryturę w interesie służby (art. 50 regulaminu pracowniczego) w 2007 r.