Pisemne zapytanie E-4895/10 Nick Griffin (NI) do Komisji. Wielokulturowość jako środek rozwadniania tożsamości