Pisemne zapytanie E-6885/10 Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Działania na rzecz ECOWAS