Pisemne zapytanie E-5407/10 Ole Christensen (S&D) do Komisji. Rejestracja soku z czosnku jako substancji czynnej