Pisemne zapytanie E-2795/07 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. stosunków z Rosją