Pisemne zapytanie E-6622/08 skierowane przez: Roberta Sturdy’ego (PPE-DE) do Komisji. harmonogramów liberalizacji dla regionu SADC dotyczących wdrożenia jego umowy o partnerstwie gospodarczym z UE