Pisemne zapytanie E-0734/10 skierował: Philip Claeys (NI) do Komisji. Dochodzenie karne przeciwko partii kurdyjskiej w Turcji