Sprawa T-68/11: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2011 r. — Kastenholz przeciwko OHIM — qwatchme (Cyferblaty)