Pisemne zapytanie E-4603/09 skierowała: Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji. Somalia a UE