Pisemne zapytanie P-3603/08 skierowane przez: Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) do Komisji. maltretowania i przemocy w CPT (tymczasowym obozie dla uchodźców) w Turynie (Włochy)