Pisemne zapytanie E-3047/07 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. usług administracji elektronicznej