Pisemne zapytanie E-010659/11 Jean-Paul Gauzès (PPE) do Komisji. Przeniesienie produkcji na terytorium Unii Europejskiej