Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6628 – Třinecké Železárny/ŽDB Drátovna) Tekst mający znaczenie dla EOG