Pisemne zapytanie P-6654/10 Claude Moraes (S&D) do Komisji. Kara śmierci w Iranie