Komunikat Komisji – Stosowanie art. 35 Traktatu Euratom – Weryfikowanie funkcjonowania i sprawności instalacji stałego kontrolowania poziomu napromieniowania powietrza, wody i gleby - Sprawozdanie za lata 1990-2007