/* */

Pisemne zapytanie E-3591/07 skierowane przez: Paula Rübiga (PPE-DE) do Komisji. porozumienia o handlu produktami informatycznymi (ITA)